ชาน

ชาน เป็นเทศบาล หนึ่งใน 11 เทศบาลของประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ เหนือเทศบาลวาดุซ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีบางส่วนแยกอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ เทศบาลชานอยู่ในเขตเลือกตั้งตอนบน มีประชากร 5,799 คน เมื่อ ค.ศ. 2010 บนพื้นที่ 26.8 ตารางกิโลเมตร เป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านประชากร อยู่ติดชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเมืองบุคส์ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำไรน์ที่เป็นเขตแบ่งทั้งสองประเทศ นอกจากนี้เทศบาลชานยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทไอโวคลา วิวาเดนท์ บริษัทผลิตฟันปลอมรายใหญ่ของโลก และบริษัทฮิลตี

เมือง

แผนที่ของชาน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของชาน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของชาน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของชาน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล