รุกเกิลล์

รุกเกิลล์ เป็นเทศบาล หนึ่งจาก 11 เทศบาลของประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศในเขตเลือกตั้งตอนล่าง และยังอยู่บนจุดต่ำสุดของประเทศที่ประมาณ 430 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากร 1,976 คน เมื่อ ค.ศ. 2010 ในขณะที่ประเทศลิกเตนสไตน์ถูกรู้จักในฐานะประเทศที่มีภูเขาอยู่ทุกหนแห่ง แต่เขตรุกเกิลล์กลับเป็นเขตที่ตั้งอยู่บนพื้นราบขนาดใหญ่ โดยมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน นอกจากนี้อาณาเขตของเทศบาลรุกเกิลล์ยังติดกับประเทศออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเขตที่ชายแดนทั้งสามประเทศมาบรรจบกัน

แผนที่ของรุกเกิลล์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของรุกเกิลล์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของรุกเกิลล์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของรุกเกิลล์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล