พลังเคิน

พลังเคิน เป็นเทศบาล หนึ่งใน 11 เทศบาลของประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศและอยู่ในเขตเลือกตั้งตอนบน เทศบาลมีพื้นที่ทั้งหมด 5.3 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 786 เมตร และยังมีเขตติดต่อกับประเทศออสเตรีย มีจำนวนประชากร 425 คน 170 ครัวเรือนจากการสำรวจเมื่อปลายปี ค.ศ. 2010 เทศบาลพลังเคินมีหมู่บ้าน 1 แห่งคือ ฮินเทอร์เชลแลนแบร์ก (Hinterschellenberg) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งรัสเซีย ชื่อของเทศบาลมีที่มามาจากภาษาโรมาเนียที่หมายความว่า กองสิ่งของ โดยสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดของเทศบาลคือชาเปลสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ใน ค.ศ. 1955 หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงชื่อเทศบาลแห่งนี้คือข้อตกลงฉบับหนึ่งที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ. 1361

แผนที่ของพลังเคิน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของพลังเคิน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของพลังเคิน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของพลังเคิน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล