เมาเริน

เมาเริน เป็นเทศบาล หนึ่งใน 11 เทศบาลของประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศในเขตเลือกตั้งตอนล่าง มีประชากร 3,959 คน เมื่อ ค.ศ. 2010 และมีหมู่บ้านหนึ่งแห่งคือ ชานวัลด์ (Schaanwald) จากหลักฐานเมื่อปี ค.ศ. 1178 บริเวณนี้ครั้งแรกเคยถูกเรียกว่า มูรอน (Muron) มาก่อน เทศบาลเมาเรินยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เพเทอร์ ไกเซอร์ (ค.ศ. 1793-1864) อาจารย์และนักประวัติศาสตร์ชาวลิกเตนสไตน์

แผนที่ของเมาเริน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเมาเริน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเมาเริน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเมาเริน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล