กัมพริน

กัมพริน เป็นเทศบาล หนึ่งใน 11 เทศบาลของประเทศลิกเตนสไตน์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศและอยู่ในเขตเลือกตั้งตอนล่าง ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีแม่น้ำไรน์แบ่งเขต เทศบาลกัมพรินมีหมู่บ้าน 1 แห่งคือ เบนแดร์น (Bendern) ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งของลิกเตนสไตน์ที่เก่าแก่ที่สุด ในหมู่บ้านยังมีโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1481 เพื่ออุทิศพระแม่มารี เทศบาลกัมพรินยังเป็นที่ตั้งของสถาบันลิกเตนสไตน์อีกด้วย

แผนที่ของกัมพริน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกัมพริน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกัมพริน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกัมพริน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล