ประเทศลิกเตนสไตน์

.gif

ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Fürstentum Liechtenstein) เป็นประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป มีพื้นที่ขนาดเล็ก อยู่ในวงล้อมของประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของทวีป มีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้านตะวันออกติดกับออสเตรีย ถึงแม้ประเทศนี้จะมีพื้นที่เล็ก และเต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ ลิกเตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย

เมือง

แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechtenstein Map.png
1,386 x 1,788 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechtenstein Map.png
1,301 x 1,697 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechtenstein Map.png
941 x 1,476 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechtenstein Map.jpg
638 x 1,180 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechteinstein-map.png
2,000 x 2,580 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
20090721090523!Liechtenstein t...
1,338 x 1,683 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
20090720125305!Liechtenstein t...
1,301 x 1,697 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechtenstein topographic map-...
1,301 x 1,697 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechtenstein-admin.png
941 x 1,476 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
Liechtenstein map.jpg
1,509 x 1,921 พิกเซล
แผนที่ของประเทศลิกเตนสไตน์
LIECHTENSTEINpol.gif
1,412 x 1,978 พิกเซล