เจอร์ซีย์

.gif

เจอร์ซีย์ เป็นดินแดนอาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักร เป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะแชนเนลในช่องแคบอังกฤษ มีเมืองหลวงชื่อ เซนต์เฮลเยอร์

เมือง

แผนที่ของเจอร์ซีย์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
Jersey%20Parishes.jpg
3,250 x 2,032 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
bacon big map.jpg
2,784 x 2,172 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
lisle%20de%20jersey1895bw.jpg
2,224 x 1,278 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
map6 large.jpg
1,163 x 891 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
Almanach Nouvelle Chronique de...
1,093 x 670 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
map-of-jersey-ci-july-2007.jpg
1,024 x 742 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
Jersey.jpg
669 x 720 พิกเซล
แผนที่ของเจอร์ซีย์
jersey-map.gif
447 x 447 พิกเซล