ประเทศอิตาลี

.gif

อิตาลี (Italia) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (Repubblica italiana) เป็นประเทศในทวีปยุโรป บริเวณยุโรปใต้ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูต และมีเกาะ 2 เกาะใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เกาะซิซิลีและเกาะซาร์ดิเนีย และพรมแดนตอนเหนือแบ่งประเทศโดยเทือกเขาแอลป์ กับประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และสโลวีเนีย ประเทศอิตาลีเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งของสหภาพยุโรป เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ นาโต และกลุ่มจี 8

มีประเทศอิสระ 2 ประเทศ คือ ซานมารีโนและนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ของอิตาลี ในขณะที่เมืองกัมปีโอเนดีตาเลีย เป็นดินแดนส่วนแยกของอิตาลีที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมือง

แผนที่ของประเทศอิตาลี
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.jpg
4,800 x 6,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.jpg
2,456 x 3,508 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.png
2,000 x 2,464 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.jpg
1,397 x 1,738 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.jpg
1,397 x 1,737 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.jpg
1,397 x 1,737 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.jpg
1,280 x 958 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.png
1,200 x 1,500 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.jpg
1,200 x 1,500 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
Italy Map.png
831 x 1,024 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
1742 Homann Heirs Map of Italy...
4,000 x 3,484 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิตาลี
1850 Justus Perthes Map of Ita...
4,000 x 3,334 พิกเซล