เกาะไอร์แลนด์

.gif

ไอร์แลนด์ (Ireland) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ แองโกล-ไอริช (หรือ แองโกล-เซลติก). เกาะไอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5 ใน 6 ส่วนของเกาะ, ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 1 ใน 6 ส่วนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ เป็นที่ตั้งของแคว้นไอร์แลนด์เหนือ ของสหราชอาณาจักร

เมือง

แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.jpg
6,587 x 8,336 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.png
1,986 x 2,500 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.jpg
1,613 x 2,071 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.png
1,450 x 1,807 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.png
1,450 x 1,807 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.png
1,000 x 1,273 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.png
800 x 1,000 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
Ireland Map.png
795 x 999 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
1853 Wyld Pocket or Case Map o...
4,000 x 5,162 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
1804 Jeffreys and Kitchin Map ...
4,000 x 4,789 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
1841 Perthes Map of Ireland - ...
4,000 x 3,258 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไอร์แลนด์
1818 Pinkerton Map of Ireland ...
3,645 x 5,000 พิกเซล