เกิร์นซีย์

.gif

เกิร์นซีย์ เป็นดินแดนอาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักร เป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะแชนเนลในช่องแคบอังกฤษ มีเมืองหลวงชื่อ เซนต์ปีเตอร์พอร์ต

เมือง

แผนที่ของเกิร์นซีย์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
bellin guernsey 1757.jpg
2,464 x 1,853 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
guernsey map1.gif
1,280 x 967 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Guernsey-islands.png
926 x 864 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Guernsey-Herm.png
926 x 864 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Guernsey-Crevichon.png
926 x 864 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Guernsey.png
834 x 856 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
mapG01-Guernsey-Islands.jpg
800 x 632 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
11929.jpg
749 x 1,061 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
11929.jpg
749 x 1,061 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Guernsey.jpg
667 x 720 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
Guernsey2.jpg
667 x 720 พิกเซล
แผนที่ของเกิร์นซีย์
279 8042 6.jpg
604 x 406 พิกเซล