ประเทศกรีซ

.gif

กรีซ หรือเรียกอย่าางเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรกี อยู่ติดทะเลอีเจียนทางด้านตะวันออก ติดทะเลไอโอเนียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันตกและใต้ กรีซนับว่าเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งกรีซได้แผ่อิทธิพลไปยัง 3 ทวีป

ชาวกรีกเรียกประเทศตัวเองว่า Hellas ซึ่งภาษากรีกในปัจจุบันออกเสียง ว่า Ellas โดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่า Ellada และมักจะเรียกตัวเองว่า Hellenes แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำภาษาอังกฤษ "Greece" มาจากชื่อละตินว่า Graecia หมายถึงพื้นที่ทางเหนือของกรีซในปัจจุบัน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกว่า Graikos อาศัยอยู่

แคว้นในประเทศกรีซ
เมือง

แผนที่ของประเทศกรีซ
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.jpg
3,400 x 4,400 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.jpg
3,156 x 3,144 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.png
3,039 x 2,403 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.png
2,000 x 1,597 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.png
1,702 x 1,800 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.jpg
1,403 x 1,904 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.jpg
1,403 x 1,904 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.jpg
1,403 x 1,904 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.png
1,003 x 825 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Greece Map.jpg
1,003 x 825 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Map of Greece 1903.png
3,472 x 2,768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกรีซ
Map of Greece UN.png
3,039 x 2,403 พิกเซล