ตูลง

ตูลง เป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส บนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองท่าทางทะเละและฐานทัพเรือที่สำคัญของฝรั่งเศสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีอู่เรือและคลังแสงของกองทัพเรือ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดวาร์ เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเมืองชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส รองจากมาร์แซย์ นิส และมงเปอลีเย

ตูลงเป็นเมืองสำคัญด้านการต่อเรือ การประมง ผลิตเหล้าองุ่น อุปกรณ์การบิน อาวุธยุทธภัณฑ์ ทำแผนที่ กระดาษ ยาสูบ สิ่งพิมพ์ รองเท้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

มีการกล่าวถึงเมืองนี้เป็นครั้งแรกในฐานะสถานีกองทัพเรือสมัยโรมัน ตกเป็นของราชวงศ์ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1481 เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เป็นด่านเข้าเมืองและสถานีกองทัพเรือที่สำคัญในคริสต์ศวรรษที่ 19 และระหว่างสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง

แผนที่ของตูลง
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของตูลง
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของตูลง
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของตูลง
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของตูลง
map toulon.jpg
930 x 604 พิกเซล
แผนที่ของตูลง
map2r14.gif
800 x 600 พิกเซล
แผนที่ของตูลง
fra2mp.gif
785 x 548 พิกเซล