แคว้นปัวตู-ชาร็องต์

ปัวตู-ชาร็องต์ เป็นหนึ่งใน 26 แคว้นในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ประกอบไปด้วยเขตการปกครองทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ ชาร็องต์, ชาร็องต์-มารีตีม, เดอ-แซฟวร์ และเวียน โดยมีเมืองปัวตีเยเป็นเมืองหลวงของแคว้น

เมือง