มาร์แซย์

มาร์แซย์ หรือ มัคแซยา เป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1,516,340 คน (ปี 2542) เมืองมาร์แซย์เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

แผนที่ของมาร์แซย์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
marseilles 1914.jpg
2,187 x 1,724 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
marseille 93.jpg
1,086 x 1,110 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
plan-mars2011.jpg
3,016 x 2,480 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
braun hogenberg II 12 b.jpg
2,539 x 2,294 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
il fullxfull.215489942.jpg
1,346 x 1,073 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
il fullxfull.215489942.jpg
1,346 x 1,073 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
il fullxfull.215489942.jpg
1,346 x 1,073 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
marseille-map-0.jpg
1,240 x 950 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
marseilles-detailed-map.jpg
1,200 x 697 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
1896 Marseilles map by Black.p...
1,194 x 695 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
marseille1pop.gif
1,100 x 989 พิกเซล
แผนที่ของมาร์แซย์
mapa marselha franca.gif
1,100 x 989 พิกเซล