แคว้นอีล-เดอ-ฟร็องส์

อีล-เดอ-ฟร็องส์ (ฝรั่งเศส: Île-de-France, ฟังเสียง) เป็นหนึ่งใน 26 แคว้นในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บริเวณกลางประเทศเยื้องไปทางทางทิศเหนือ

เมือง