การ์กาซอน - แผนที่ของการ์กาซอน

การ์กาซอน เป็นเมืองที่มีกำแพงป้องกันเมืองล้อมรอบที่ตั้งอยู่จังหวัดโอดในอดีตแคว้นล็องก์ด็อกในประเทศฝรั่งเศส เมืองการ์กาซอนแยกออกเป็นสองส่วน “Cité de Carcassonne” (ไทย: การ์กาซอนเก่า) ซึ่งเป็นบริเวณเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง และ “ville basse” (ไทย: การ์กาซอนใหม่) ซึ่งเป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่า ที่มาของการ์กาซอนมาจากตำนานพื้นบ้านที่กล่าวว่าหลังจากประมุขของปราสาทชื่อ “การ์กัส” สามารถยุติการล้อมเมืองได้ก็ทำการสั่นระฆังเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง “Carcas sona” แต่การสร้างเป็นประติมากรรมฟื้นฟูกอธิคบนคอลัมน์บนประตูนาร์บอนเป็นของใหม่ ป้อมปราการที่บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่หมดในปี ค.ศ. 1853 โดยสถาปนิกเออแฌน วียอเล-เลอ-ดุ๊กได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997

- การ์กาซอน - ประเทศฝรั่งเศส

กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของการ์กาซอน
กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของการ์กาซอน
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของการ์กาซอน
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของการ์กาซอน
Bing Maps - แผนที่ของการ์กาซอน
Bing Maps - แผนที่ของการ์กาซอน
Nokia Maps - แผนที่ของการ์กาซอน
Nokia Maps - แผนที่ของการ์กาซอน
แผนที่ของการ์กาซอน - 600 x 574 พิกเซล
แผนที่ของการ์กาซอน - 600 x 574 พิกเซล
แผนที่ของการ์กาซอน - 558 x 561 พิกเซล
แผนที่ของการ์กาซอน - 474 x 534 พิกเซล