กาแล

กาแล เป็นเมืองและท่าเรือเฟอร์รีที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสตอนเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดปาดกาแล ที่ช่องแคบโดเวอร์ จุดแคบสุดของช่องแคบอังกฤษ และเป็นเมืองในฝรั่งเศสที่ใกล้อังกฤษที่สุด กาแลเป็นท่าเรือเฟอร์รีที่สำคัญระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษ มีประชากรในเขตมหานคร 125,584 คน (ค.ศ. 1999)

แผนที่ของกาแล
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกาแล
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกาแล
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกาแล
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล