ทอร์สเฮาน์

ทอร์สเฮาน์ (; ) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร ของเดนมาร์ก ตั้งอยู่ทางตอนใต้และเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทิศตะวันตกของเมืองสเตรอเมอ เมืองมีประชากรราว 13,000 คน (2008)

แผนที่ของทอร์สเฮาน์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทอร์สเฮาน์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทอร์สเฮาน์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทอร์สเฮาน์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล