ประเทศโครเอเชีย

.gif

ประเทศโครเอเชีย หรือ สาธารณรัฐโครเอเชีย (Republic of Croatia) เป็นประเทศรูปเสี้ยววงเดือนในยุโรปที่มีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อซาเกร็บ ในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรัฐในยูโกสลาเวียเดิม แต่ได้รับเอกราชในพ.ศ. 2534 และได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต

เมือง

แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Map.png
3,038 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Map.png
2,500 x 1,850 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Map.jpg
1,912 x 1,894 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Map.png
1,888 x 1,823 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Map.jpg
1,412 x 1,776 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Map.jpg
1,412 x 1,771 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
20060428142212!Croatia map bla...
3,132 x 2,170 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
20070103234420!Croatia map bla...
2,631 x 2,170 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Regions map.png
2,500 x 1,850 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia Regions map ru.png
2,480 x 1,835 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia map blank.png
2,400 x 2,400 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโครเอเชีย
Croatia map modern.png
2,400 x 2,400 พิกเซล