ปาซาร์จีก

ปาซาร์จีก (; ) เป็นเมืองในประเทศบัลแกเรีย ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ บนฝั่งแม่น้ำมารีตซา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปาซาร์จีก จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เมืองมีประชากร 70,882 คน

แผนที่ของปาซาร์จีก
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของปาซาร์จีก
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของปาซาร์จีก
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของปาซาร์จีก
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล