• แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 1,811 x 2,468 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 1,875 x 1,890 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 1,634 x 1,641 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 1,438 x 1,172 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 1,136 x 988 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 1,002 x 1,090 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 1,002 x 1,090 พิกเซล

  ประเทศเบลเยียม - แผนที่ของประเทศเบลเยียม

  ประเทศเบลเยียม หรือ ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และทะเลเหนือ เบลเยียมเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของสหภาพยุโรป และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เช่นเดียวกับของอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

  เบลเยียมมีความหลากหลายทางภาษาค่อนข้างสูง ส่งผลต่อระบบการปกครองที่ค่อนข้างซับซ้อน เบลเยียมแบ่งออกเป็นสองภูมิภาคใหญ่ๆ ได้แก่ฟลานเดอร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาดัตช์ และวัลโลเนีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส บรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยียม เป็นเขตทวิภาษา ตั้งอยู่ในฟลานเดอร์ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันในทางตะวันออกของวัลโลเนียด้วย

  คำว่าเบลเยียม (Belgium ในภาษาอังกฤษ België และ Belgique ในภาษาดัตช์และฝรั่งเศส) มีที่มาจาก Gallia Belgica ซึ่งเป็นจังหวัดในยุคโรมัน มีกลุ่มชาว Belgae อยู่อาศัย
  กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  Bing Maps - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  Bing Maps - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  Nokia Maps - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  Nokia Maps - แผนที่ของประเทศเบลเยียม
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 6,100 x 4,900 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 3,600 x 2,850 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 3,543 x 2,666 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 2,857 x 2,314 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 2,857 x 2,314 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 2,857 x 2,314 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 2,828 x 2,369 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศเบลเยียม - 2,828 x 2,369 พิกเซล