ประเทศเบลเยียม

.gif

ประเทศเบลเยียม หรือ ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และทะเลเหนือ เบลเยียมเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของสหภาพยุโรป และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เช่นเดียวกับของอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

เบลเยียมมีความหลากหลายทางภาษาค่อนข้างสูง ส่งผลต่อระบบการปกครองที่ค่อนข้างซับซ้อน เบลเยียมแบ่งออกเป็นสองภูมิภาคใหญ่ๆ ได้แก่ฟลานเดอร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาดัตช์ และวัลโลเนีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส บรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยียม เป็นเขตทวิภาษา ตั้งอยู่ในฟลานเดอร์ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันในทางตะวันออกของวัลโลเนียด้วย

คำว่าเบลเยียม (Belgium ในภาษาอังกฤษ België และ Belgique ในภาษาดัตช์และฝรั่งเศส) มีที่มาจาก Gallia Belgica ซึ่งเป็นจังหวัดในยุคโรมัน มีกลุ่มชาว Belgae อยู่อาศัย

เมือง

แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium Map.png
2,400 x 1,944 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium Map.png
1,650 x 1,344 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium Map.jpg
1,438 x 1,172 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium Map.jpg
1,136 x 988 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium Map.jpg
1,108 x 919 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium regions map (ru).png
2,857 x 2,314 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Map mapa belgii belgium.png
1,875 x 1,890 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
belgium 1921.jpg
1,811 x 2,468 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
20061102135130!Map mapa belgii...
1,634 x 1,641 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium road map.png
1,438 x 1,172 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium relief location map.jp...
1,136 x 988 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลเยียม
Belgium relief location map.jp...
1,136 x 988 พิกเซล