ประเทศเบลารุส

.gif

ประเทศเบลารุส (Belarus) หรือ สาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกัยรัสเซีย ยูเครน โปแลนด์ ลิทัวเนีย และลัตเวีย เมืองหลวงของประเทศคือกรุงมินสก์ เมืองสำคัญของประเทศนี้ ได้แก่ เบรสต์ กรอดนา กอเมล และวีเซียบสค์

เมือง

แผนที่ของประเทศเบลารุส
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Belarus Map.png
3,038 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Belarus Map.png
2,858 x 2,442 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Belarus Map.jpg
2,582 x 2,284 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Belarus Map.jpg
1,667 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Belarus Map.png
1,626 x 1,451 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Belarus Map.png
1,197 x 1,068 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
Belarus 1997 CIA map.jpg
1,667 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
belarus rel 97.jpg
1,092 x 1,354 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
belarus pol 97.jpg
1,088 x 1,310 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
belarus pol 97.jpg
1,088 x 1,310 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
byelorussia pol91.jpg
1,032 x 1,262 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเบลารุส
dfnsindust-belarus.jpg
1,008 x 1,110 พิกเซล