ประเทศออสเตรีย

.gif

ประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา

เมือง

แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria Map.png
2,565 x 1,238 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria Map.jpg
2,550 x 1,381 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria Map.jpg
2,130 x 1,100 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria Map.jpg
2,056 x 1,427 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria Map.jpg
2,056 x 1,427 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria Map.jpg
1,256 x 700 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria map modern laengsforma...
4,538 x 2,460 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria map modern laengsforma...
4,538 x 2,460 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
austria rel-1999.jpg
2,875 x 1,989 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Austria 1999 CIA map.jpg
2,500 x 1,706 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
Oesterreich Noerdl der Donau.p...
2,100 x 1,541 พิกเซล
แผนที่ของประเทศออสเตรีย
20080220082036!Austria States ...
2,000 x 1,125 พิกเซล