• แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 2,000 x 2,172 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 1,944 x 2,088 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 1,160 x 1,190 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 998 x 1,164 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 1,022 x 1,126 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 1,016 x 1,124 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 1,008 x 1,070 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 1,008 x 1,070 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 989 x 1,065 พิกเซล
 • แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 1,000 x 1,024 พิกเซล

  ประเทศอาร์เมเนีย - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย

  อาร์เมเนีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตก ติดต่อกับจอร์เจียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอาเซอร์ไบจานทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้ติดต่อกับอิหร่านและรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน (เป็นดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน) อาร์เมเนียเป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรปและเครือรัฐเอกราช อาร์เมเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

  เมือง - ประเทศอาร์เมเนีย - ทวีปยุโรป

  กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  Bing Maps - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  Bing Maps - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  Nokia Maps - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  Nokia Maps - แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 4,444 x 4,486 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 3,300 x 2,550 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 3,300 x 2,550 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 3,300 x 2,550 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 2,953 x 2,953 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 2,880 x 3,408 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 2,766 x 2,653 พิกเซล
  แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย - 2,048 x 2,069 พิกเซล