ประเทศอาร์เมเนีย

.gif

อาร์เมเนีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตก ติดต่อกับจอร์เจียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอาเซอร์ไบจานทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้ติดต่อกับอิหร่านและรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน (เป็นดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน) อาร์เมเนียเป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรปและเครือรัฐเอกราช อาร์เมเนียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

เมือง

แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
armenia trans-2002.jpg
2,000 x 2,172 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
Armenia 2002 CIA map.jpg
1,944 x 2,088 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
Armenia regions map.png
1,239 x 1,196 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอาร์เมเนีย
Armenia location map.png
1,160 x 1,190 พิกเซล