ประเทศอันดอร์รา

.gif

ประเทศอันดอร์รา (Andorra) หรือ ราชรัฐอันดอร์รา (Principality of Andorra) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ขนาดเล็ก อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป อยู่ในเทือกเขา Pyrenees ทางตะวันออก มีอาณาเขตติดกับประเทศฝรั่งเศส และสเปน เดิมเคยเป็นประเทศอยู่โดดเดี่ยว ปัจจุบันอันดอร์รานับเป็นประเทศที่มั่งคั่งประเทศหนึ่ง โดยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และยังเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีที่ต่ำมากด้วย

เมือง

แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
Andorra Map.png
2,223 x 1,910 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
Andorra Map.png
1,625 x 1,300 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
Andorra Map.png
1,337 x 1,149 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
Andorra Map.png
1,161 x 1,019 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
Andorra Geology.PNG
3,500 x 2,490 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
Andorra map (ru).png
1,200 x 974 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
20100719120924!Andorra relief ...
1,161 x 1,019 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอันดอร์รา
20081217200412!Andorra relief ...
1,161 x 1,019 พิกเซล