ทวีปยุโรป

ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลแคสเปียน

ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,566,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก

ประเทศ

แผนที่ของทวีปยุโรป
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,360 x 1,245 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Ethnic map europe 1923.jpg
2,470 x 1,582 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
europe1560 shepherd.jpg
2,398 x 1,929 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
europe mediterranean 1190.jpg
2,293 x 1,810 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
europe 1740.jpg
2,292 x 1,867 พิกเซล