ประเทศอุซเบกิสถาน

.gif

ซเบกิสถาน (Uzbekistan) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (อังกฤษ: Republic of Uzbekistan) เป็นประเทศในเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (doubly landlocked country) มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

เมือง

แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan Map.png
3,008 x 1,999 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan Map.png
2,430 x 1,706 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan Map.png
2,114 x 1,397 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan Map.jpg
1,387 x 1,062 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan Topography.png
2,430 x 1,706 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan 1995 CIA map.jpg
1,822 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan regions map ru.png
1,505 x 1,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan regions map ru.png
1,505 x 1,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan map.jpg
1,387 x 1,062 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอุซเบกิสถาน
1280px-Uzbekistan map.jpg
1,280 x 980 พิกเซล