สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

.gif

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ริมอ่าวเปอร์เซีย ประกอบด้วยรัฐเจ้าผู้ครองนคร (emirates) 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี อัจมาน ดูไบ ฟูไจราห์ ราสอัลไคมาห์ ชาร์จาห์ และอุมม์อัลไกไวน์ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) กลุ่มรัฐดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ รัฐสงบศึก (Trucial States) หรือ ทรูเชียลโอมาน (Trucial Oman) โดยอ้างอิงตามสัญญาสงบศึกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ระหว่างอังกฤษกับเชคอาหรับบางพระองค์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีพรมแดนติดกับโอมาน ซาอุดีอาระเบีย และกาตาร์ เป็นประเทศหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน

เมือง

แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.jpg
2,200 x 1,700 พิกเซล
แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.png
1,967 x 1,730 พิกเซล
แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.png
1,280 x 926 พิกเซล
แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.jpg
1,250 x 1,004 พิกเซล
แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.jpg
1,244 x 998 พิกเซล
แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.png
1,228 x 1,056 พิกเซล
แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.jpg
1,228 x 1,055 พิกเซล
แผนที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United-Arab-Emirates Map.png
928 x 829 พิกเซล