อำเภอเกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพื้นที่ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต

แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
Koh Samui big.jpg
1,200 x 1,328 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
samuimap-1200.jpg
1,200 x 1,195 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
samuimap airport 1000.jpg
1,000 x 996 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
Kaart-Koh-Samui.gif
951 x 1,116 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
samuimap-720.jpg
720 x 717 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
otpmap04 samui.gif
575 x 607 พิกเซล
แผนที่ของอำเภอเกาะสมุย
samuimapen.jpg
500 x 453 พิกเซล