กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดสุดและเป็นเมืองหลักที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย โดยมิได้มีสถานะเป็นจังหวัด ซึ่งคำว่า กรุงเทพมหานคร นั้น ยังใช้เป็นคำเรียกสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารแบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

ใน พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์

กรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆและวัดต่าง ๆ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 11 ล้านคนในแต่ละปี นับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดรองจากปารีสและลอนดอน

ในสมัยอาณาจักรอยุธยา บางกอก (กรุงเทพมหานคร) เป็นสถานีการค้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ชื่อว่า กรุงธนบุรี และในปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายเมืองหลวงมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ได้ชื่อว่า กรุงรัตนโกสินทร์

การขนส่งสาธารณะ

แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Bangkok-central-map.png
3,418 x 3,008 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Bangkok-central-map.png
3,418 x 3,008 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Bangkok-large.png
3,385 x 2,979 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
20061009160712!Map Bangkok Noi...
1,544 x 1,769 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
20060408151156!Map Bangkok Noi...
1,544 x 1,769 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
txu-pclmaps-bangkok 1914.jpg
1,223 x 1,818 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
1164px-Bangkok-central-map.png
1,164 x 1,024 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
BangkokTransportationMap.png
1,056 x 1,158 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Bangkok city plan AD 1975 1999...
5,379 x 3,801 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Bangkok-Map-Big.jpg
4,970 x 3,543 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
Bangkok-Map-Big.jpg
4,970 x 3,543 พิกเซล
แผนที่ของกรุงเทพมหานคร
2153207541 16b0420157 o.jpg
3,974 x 1,957 พิกเซล