เกาะไต้หวัน

.gif

เกาะไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีนภายใต้อาณัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

เมือง

แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.png
1,816 x 2,559 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.png
1,200 x 1,600 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.jpg
1,200 x 1,600 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.jpg
1,042 x 1,254 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.gif
1,016 x 1,246 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.jpg
1,016 x 1,222 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.png
1,016 x 1,221 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.png
1,000 x 1,415 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan Map.png
923 x 1,292 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
1943 Japanese World War II Avi...
6,000 x 5,469 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan map division of air con...
2,000 x 2,824 พิกเซล
แผนที่ของเกาะไต้หวัน
Taiwan map division of air con...
2,000 x 2,824 พิกเซล