ประเทศมองโกเลีย

.gif

ประเทศมองโกเลีย เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 2 ล้านกว่าคน แตมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกลเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1924) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามา

เมือง

แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.png
3,037 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.png
3,008 x 1,728 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.png
2,071 x 1,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.jpg
1,280 x 958 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.png
1,270 x 668 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.jpg
1,208 x 991 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.jpg
1,205 x 990 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia Map.png
1,200 x 568 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia sum map.png
5,039 x 2,476 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Un-mongolia.png
3,037 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia regions map (ru).png
3,008 x 1,728 พิกเซล
แผนที่ของประเทศมองโกเลีย
Mongolia regions map (fr).png
3,000 x 1,726 พิกเซล