ประเทศญี่ปุ่น

.gif

ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือรัฐญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอคอตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสองของโลก ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และยังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี เครื่องจักร และหุ่นยนต์

จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น
เมือง

แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan Map.png
2,430 x 3,000 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan Map.png
1,800 x 1,400 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan Map.jpg
1,638 x 2,092 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan Map.jpg
1,557 x 1,419 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan Map.jpg
1,082 x 1,292 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan Map.jpg
1,080 x 1,312 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan Map.png
753 x 1,024 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Location map Japan.png
2,871 x 2,162 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Regions and Prefectures of Jap...
2,480 x 3,372 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan map.png
2,480 x 3,372 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
Japan regions map.png
2,437 x 3,008 พิกเซล
แผนที่ของประเทศญี่ปุ่น
japanese empire 1904.jpg
2,217 x 1,692 พิกเซล