สุราบายา

สุราบายา (Surabaya) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่สองของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันออก

แผนที่ของสุราบายา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya.jpg
1,027 x 1,099 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya.jpg
1,027 x 1,099 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya.jpg
1,027 x 1,099 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya map.png
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map-0.jpg
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
2,303 x 3,307 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
peta-surabaya.jpg
1,932 x 2,574 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
Peta%2BSurabaya%2BMap.jpg
1,366 x 756 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
1,289 x 1,600 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
18surabaya nn.jpg
1,241 x 875 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
18surabaya cn.jpg
1,237 x 878 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
Surabaya.jpg
1,027 x 1,099 พิกเซล