มณฑลส่านซี

มณฑลส่านซี ชื่อย่อ ส่าน (陕) หรือ ฉิน (秦) ตั้งอยู่ในเขตใจกลางประเทศแถบลุ่มแม่น้ำเหลือง (หวงเหอ) มีเมืองหลวงชื่อ ซีอาน มีเนื้อที่ 205,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 37,050,000 คน จีดีพี 288.4 พันล้านเหรินหมินปี้ จีดีพีต่อประชากร 7,780 เหรินหมินปี้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น มณฑลส่านซีโดยมาก มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายแอ่งอยู่ระหว่างภูเขาหลายแห่ง

เมือง

แผนที่ของมณฑลส่านซี
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
chinashaanximap.jpg
2,100 x 3,111 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
chinashaanximap.jpg
2,100 x 3,111 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
1162px-Map of PRC Shaanxi.svg....
1,162 x 979 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
shaanxi-province-map.jpg
1,160 x 1,703 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
province201104250814c.jpg
3,544 x 2,598 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
province201104250814c.jpg
2,598 x 3,544 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
shaanxi map.jpg
2,510 x 1,690 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
Map%20China%20Province %20coll...
1,950 x 1,692 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
Shaanxi.jpg
1,520 x 2,088 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
Shaanxi-Tourist-Map.jpg
1,051 x 1,437 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
kuangchan.jpg
1,048 x 1,770 พิกเซล
แผนที่ของมณฑลส่านซี
Shaanxi Province-Map2T.jpg
1,047 x 1,706 พิกเซล