ประเทศจีน

.gif

สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีประชากรมากที่สุดในโลกที่จำนวนกว่า 1.3 พันล้านคน หรือประมาณหนึ่งในห้าของประชากรโลก โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น และมีขนาดเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงรัสเซียและแคนาดา

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ (นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือ เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และ เกาหลีเหนือ

ตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐเมื่อปี พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สาธารณรัฐประชาชนจีนอ้างอธิปไตยเหนือเกาะไต้หวัน เผิงหู เอ้หมึง (จีนกลาง: จินเหมิน) และหมาจู่แต่ไม่ได้ปกครอง โดยที่เกาะเหล่านี้ปกครองโดยสาธารณรัฐจีน ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงไทเป (จีนกลาง: ไถเป่ย) ฐานะทางการเมืองของสาธารณรัฐจีนนั้น ยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่

คำว่า จีนแผ่นดินใหญ่ ใช้เรียกส่วนของจีน ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ส่วนใหญ่จะยกเว้นเขตบริหารพิเศษ 2 แห่ง ซึ่งเป็น "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" คือ ฮ่องกง และมาเก๊า) บางคนนิยมเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า จีนแดง (Red China) โดยเฉพาะผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจีน ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชีย มีเศรษฐกิจและกำลังทางทหารใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเมืองหลวงคือกรุงปักกิ่ง

เขตการปกครองของประเทศจีน
เมือง

แผนที่ของประเทศจีน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.jpg
6,302 x 3,619 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.png
2,000 x 1,720 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.jpg
1,968 x 1,567 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.png
1,639 x 1,386 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.jpg
1,414 x 1,627 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.jpg
1,414 x 1,624 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.jpg
1,414 x 1,589 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.png
1,278 x 956 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.png
1,200 x 804 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
China Map.png
900 x 1,016 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
txu-oclc-588534-54922-10-67-ma...
4,163 x 3,499 พิกเซล
แผนที่ของประเทศจีน
txu-oclc-588534-54939-10-67-ma...
4,163 x 3,486 พิกเซล