ทวีปเอเชีย

เอเชีย เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 8.7 ของผิวโลก (ร้อยละ 30 ของส่วนที่เป็นพื้นดิน) และมีประชากรราว 3,900 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรเอเชียเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า

ตามบทนิยามที่เสนอโดยสารานุกรมบริตานิกา และสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เอเชียมีพื้นที่ 4/5 ของทวีปยูเรเชีย โดยมีส่วนตะวันตกของยูเรเชียเป็นทวีปยุโรป เอเชียตั้งอยู่ทางตะวันออกของคลองสุเอซ ตะวันออกของเทือกเขาอูราล และใต้เทือกเขาคอเคซัส (หรือแอ่งคูมา-มานิช) และทะเลสาบแคสเปียนและทะเลดำ พรมแดนตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และเหนือติดมหาสมุทรอาร์กติก มีหนึ่งประเทศตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ ไซปรัส เอเชียเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมาก ทั้งกลุ่มเชื้อชาติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความผูกพันทางประวัติศาสตร์และระบบรัฐบาล

ประเทศ

แผนที่ของทวีปเอเชีย
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Asia Map.jpg
2,876 x 2,094 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Asia Map.jpg
2,607 x 1,796 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Asia Map.jpg
2,503 x 2,048 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Asia Map.jpg
1,801 x 2,338 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
World Map.jpg
1,585 x 1,486 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Asia Map.jpg
1,519 x 2,010 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Asia Map.jpg
1,516 x 2,010 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Asia Map.jpg
1,181 x 1,050 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
eurasia-pol-2006.jpg
6,773 x 5,400 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
Yuzhakov Big Encyclopedia Poli...
4,620 x 3,828 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
txu-oclc-588534-54933-10-67-ma...
4,158 x 3,486 พิกเซล
แผนที่ของทวีปเอเชีย
1744 Homann Heirs Map of Asia ...
4,000 x 3,653 พิกเซล