ประเทศยูกันดา

.gif

สาธารณรัฐยูกันดา หรือ อูกันดา เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกจดประเทศเคนยา ทางเหนือจดประเทศซูดาน ทางตะวันตกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์เดิม) ทางตะวันตกเฉียงใต้จดประเทศรวันดา และทางใต้จดประเทศแทนซาเนีย ทางใต้ของประเทศรวมถึงบางส่วนของทะเลสาบวิกตอเรีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับเคนยาและแทนซาเนียด้วย ยูกันดาได้ชื่อมาจากอาณาจักรบูกันดาซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทางใต้ของประเทศ รวมถึงเมืองหลวง กัมปาลา นอกจากนี้ยังมีอาณาจักรอื่นคือ อาณาจักรโตโร อาณาจักรบุนโยโร-กิตารา อาณาจักรบูโซกา อาณาจักรอันโกเร เมืองหลวงเก่าของประเทศนี้คือเอนเทบเบ อันเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งชาติยูกันดาด้วย

เมือง

แผนที่ของประเทศยูกันดา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.png
2,348 x 2,947 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
2,224 x 2,262 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
2,200 x 2,767 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
1,441 x 1,466 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
1,397 x 1,737 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
1,397 x 1,737 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
971 x 945 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
920 x 854 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda Map.jpg
657 x 684 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Un-uganda.png
2,348 x 2,947 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
uganda physio-2005.jpg
2,271 x 2,862 พิกเซล
แผนที่ของประเทศยูกันดา
Uganda location map Topographi...
2,224 x 2,262 พิกเซล