ประเทศแทนซาเนีย

.gif

แทนซาเนีย หรือชื่อทางการ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เป็นประเทศที่อยู่บนชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา มีอาณาเขตทางเหนือจดเคนยาและยูกันดา ทางตะวันตกจดรวันดา บุรุนดี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และทางใต้จดแซมเบีย มาลาวี และโมซัมบิก ส่วนทางตะวันออกจดมหาสมุทรอินเดีย ประเทศตั้งชื่อมาจากแผ่นดินใหญ่แทนกันยีกาและเกาะแซนซิบาร์ที่อยู่นอกจากชายฝั่งตะวันออก แทนซาเนียเป็นสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติ ตั้งแต่ประกาศเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2504 เมื่อ พ.ศ. 2507 แทนกันยีกาได้รวมกับแซนซีบาร์ กลายเป็นสหสาธารณรัฐแทนแกนยิกาและแซนซิบาร์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เมื่อพ.ศ. 2539 เมืองหลวงของแทนซาเนียย้ายจากดาร์เอสซาลามไปโดโดมา อย่างไรก็ดี สำนักงานของรัฐบาลหลายแห่งยังคงตั้งอยู่ในเมืองหลวงเดิม

เมือง

แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Map.jpg
2,152 x 2,048 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Map.jpg
2,048 x 2,119 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Map.jpg
1,815 x 1,742 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Map.jpg
1,749 x 1,747 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Map.jpg
1,398 x 1,672 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Map.jpg
1,398 x 1,672 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Map.JPG
1,336 x 1,291 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
20090320133346!Tanzania map-fr...
3,096 x 3,113 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania map-fr.jpg
3,096 x 3,113 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania Topography.png
1,815 x 1,742 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania regions map (ru).png
1,749 x 1,747 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแทนซาเนีย
Tanzania regions map.png
1,749 x 1,747 พิกเซล