พริทอเรีย

กรุงพริทอเรีย เป็นเมืองหลวงศูนย์กลางการบริหารประเทศแอฟริกาใต้ อยู่ในเขตจังหวัด Gauteng มีจำนวนประชากรประมาณ 3 ล้านคนเศษ ประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดลำดับเมืองหลวงออกเป็นสามเมืองได้แก่ กรุงพริทอเรีย เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารประเทศ และอีกสองเมืองคือ เคปทาวน์และโบลเอมฟอนเทอิน กรุงพริทอเรีย นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ยังเป็นเมืองที่ศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์เมืองหนึ่งของประเทศแอฟริกาใต้ ในปี 2010 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก พริทอเรีย จึงเป็นบรรดาเมืองหนึ่งที่จะเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ถัดจากประเทศเยอรมนี

แผนที่ของพริทอเรีย
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
sg-35-7-pretoria-south africa....
5,400 x 4,140 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
Pretoria01B.jpg
2,731 x 3,941 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
pretoria-map.jpg
1,200 x 905 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
johannesburg-map.jpg
1,200 x 902 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
cape-town-map.jpg
1,200 x 881 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
pretoria-map.png
1,144 x 970 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
pretoria-street-map.jpg
1,100 x 1,600 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
Map-South Africa-Pretoria01.pn...
1,024 x 750 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
Pretoria-Map.jpg
1,000 x 623 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
pretoria-map3.jpg
783 x 881 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
pretoria-map3.jpg
783 x 881 พิกเซล
แผนที่ของพริทอเรีย
pretoria-map.jpg
750 x 1,091 พิกเซล