ประเทศแอฟริกาใต้

.gif

ประเทศแอฟริกาใต้ หรือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (อังกฤษ: The Republic of South Africa) หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า "แอฟริกาใต้" (ต่างจาก "แอฟริกาตอนใต้" ซึ่งเป็นภูมิภาคประกอบไปด้วยหลายประเทศ รวมถึงประเทศแอฟริกาใต้) เป็นประเทศอิสระที่อยู่ตอนปลายทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกับ ประเทศนามิเบีย ประเทศบอตสวานา ประเทศซิมบับเว ประเทศโมซัมบิก และ ประเทศสวาซิแลนด์ ส่วนประเทศเลโซโท (Lesotho) เป็นดินแดนที่ถูกล้อมรอบทุกด้านด้วยอาณาเขตของประเทศแอฟริกาใต้ รวมทั้งยังเป็นประเทศส่งออกเพชรและ ทองคำ

เมือง

แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
6,533 x 5,760 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.png
3,037 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
3,029 x 2,849 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
2,031 x 1,741 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
2,031 x 1,741 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
2,000 x 1,501 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
1,578 x 1,457 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
1,397 x 1,846 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South-Africa Map.jpg
1,396 x 1,846 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South Africa-Regions map ru.pn...
3,564 x 2,676 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South Africa-Regions map ru.pn...
3,564 x 2,676 พิกเซล
แผนที่ของประเทศแอฟริกาใต้
South Africa relief map with p...
2,394 x 2,088 พิกเซล