ฟรีทาวน์

ฟรีทาวน์ เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเซียร์ราลีโอน มีประชากรประมาณ 1,070,200 คน (พ.ศ. 2547) เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก สินค้าที่ผ่านเข้า-ออกท่าเรือส่วนมากจะเป็นข้าว ปลา และผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน

แผนที่ของฟรีทาวน์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของฟรีทาวน์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของฟรีทาวน์
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของฟรีทาวน์
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล