ประเทศเซียร์ราลีโอน

.gif

ประเทศเซียร์ราลีโอน เป็นประเทศอยู่ในแอฟริกาตะวันตก เมืองหลวงชื่อว่าฟรีทาวน์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 71,740 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐกินี ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศไลบีเรีย ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก

เมือง

แผนที่ของประเทศเซียร์ราลีโอน
Sierra Leone Topography.png
1,188 x 1,313 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเซียร์ราลีโอน
sierra leone pol 2005.jpg
1,000 x 1,232 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเซียร์ราลีโอน
sierra leone pol 2005.jpg
1,000 x 1,232 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเซียร์ราลีโอน
sierra leone rel 2005.jpg
1,000 x 1,217 พิกเซล