ประเทศรวันดา

.gif

สาธารณรัฐรวันดา (Republic of Rwanda) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่อยู่ติดกับทะเลสาบเกรตเลกส์ (Great Lakes) ทางตะวันออกของประเทศ รวันดาเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ทางระหว่างตอนกลางและตะวันออกของทวีปแอฟริกา มีประชากรร่วม ๆ 8 ล้านคน

รวันดามีอาณาเขตติดต่อกับยูกันดาทางตอนเหนือ บุรุนดีทางตอนใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทางตะวันตกเฉียงเหนือมาจนถึงตะวันตก และแทนซาเนียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ไล่ขึ้นมาถึงทางตะวันออก รวันดามีลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ได้สมญานามจากเบลเยียม เจ้าอาณานิคมเก่าว่าเป็น ดินแดนแห่งเขาพันลูก (Pays des Mille Collines เป็นภาษาฝรั่งเศส หรือ Igihugu cy'Imisozi Igihumbi เป็นภาษากินยาร์วันดา) รวันดายังถือเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในแอฟริกาส่วนภูมิภาค (ไม่นับเกาะเล็ก ๆ) เหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดจองประเทศรวันดาในระดับสากลคือเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวทุตซีในปี พ.ศ. 2537 (1994) ซึ่งส่งผลให้ประชากรเกือบล้านคนต้องเสียชีวิตไป

เศรษฐกิจของรวันดาล้วนมาจากการเกษตรกรรม แต่เกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพ มิใช่เพื่อการค้า ในปัจจุบันที่ความหนาแน่นและจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่คุณภาพดินที่เสื่อมลงและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนทำให้รวันดาเป็นประเทศที่มีปัญหาร้ายแรงด้านการขาดสารอาหารของประชาชนที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงประสบกับปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง

เมือง

แผนที่ของประเทศรวันดา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.png
3,038 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
1,893 x 1,660 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
1,631 x 1,280 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
1,000 x 877 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
1,000 x 829 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
992 x 654 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
964 x 1,290 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
962 x 736 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Rwanda Map.jpg
952 x 1,274 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Ruanda deutsch UNO-Karte.jpg
3,038 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
Un-rwanda.png
3,038 x 2,258 พิกเซล
แผนที่ของประเทศรวันดา
20090922171605!Ruanda deutsch ...
3,038 x 2,258 พิกเซล