ประเทศไนเจอร์

.gif

ไนเจอร์ (Niger) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐไนเจอร์ (Republic of Niger) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายสะฮาราในแอฟริกาตะวันตก ตั้งชื่อตามแม่น้ำไนเจอร์ มีอาณาเขตทางใต้จดประเทศไนจีเรียและประเทศเบนิน ตะวันตกจดประเทศมาลี เหนือจดประเทศแอลจีเรียและประเทศลิเบีย ตะวันออกจดประเทศชาด ไนเจอร์มีพื้นที่เกือบ 1,270,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งร้อยละ 80 ถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายสะฮารา มีประชากรประมาณ 15 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณตอนใต้และตะวันตกของประเทศ เมืองหลวงชื่อนีอาเม (Niamey)

เมือง

แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.png
3,092 x 2,366 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.jpg
3,008 x 2,292 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.png
2,427 x 1,919 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.jpg
2,387 x 1,763 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.jpg
1,800 x 1,364 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.jpg
1,397 x 1,696 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.jpg
1,397 x 1,696 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger Map.jpg
1,254 x 1,021 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
niger econ 1969.jpg
1,275 x 983 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
Niger econ 1969.jpg
1,275 x 983 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไนเจอร์
niger econ 1969.jpg
1,275 x 983 พิกเซล