ประเทศโมร็อกโก

.gif

โมร็อกโก หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco) เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ มีชายฝั่งทอดยาวบนมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งผ่านช่องแคบยิบรอลตาร์ เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีอาณาเขตทางตะวันออกจรดประเทศแอลจีเรีย (ชายแดนทางด้านนี้ปิด) ทางใต้จรดเวสเทิร์นสะฮารา ทางเหนือจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทางตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก โมร็อกโกอ้างสิทธิเหนือเวสเทิร์นสะฮาราและได้ปกครองพื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 สถานะของเวสเทิร์นสะฮารายังคงโต้แย้งกันอยู่ และ กำลังรอประชามติจากสหประชาชาติ

โมร็อกโกปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีวันชาติตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม

เมือง

แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Morocco Map.jpg
4,732 x 3,727 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Morocco Map.png
3,038 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Morocco Map.jpg
1,774 x 1,549 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Morocco Map.jpg
1,380 x 1,076 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Morocco Map.jpg
929 x 1,048 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Un-morocco.png
3,038 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Morocco Urdu Map.jpe
2,510 x 1,921 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Map of Morocco ru.png
1,980 x 2,109 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
Morocco relief location map.jp...
1,223 x 995 พิกเซล
แผนที่ของประเทศโมร็อกโก
20091121011035!Morocco relief ...
1,223 x 995 พิกเซล