มายอต

.gif

มายอต (Mayotte) เป็นอาณานิคมโพ้นทะเล (Collectivité d'outre-mer หรือ overseas collectivity) ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางเหนือของช่องแคบโมซัมบิกในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างประเทศมาดากัสการ์และประเทศโมซัมบิก มายอตเป็นส่วนหนึ่งทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะคอโมโรส แต่ทางการเมืองนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส มายอตยังมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า มาโอเร (Mahoré) โดยเฉพาะโดยคนที่ต้องการให้มายอตไปรวมอยู่ในสหภาพคอโมโรส แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการลงประชามติของชาวมายอตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ 95.2 ปรากฏว่าส่วนใหญ่ยังต้องการอยู่กับประเทศฝรั่งเศสต่อไป ซึ่งจะได้รับการเลื่อนฐานะเป็นจังหวัดโพ้นทะเล (Département d'outre-mer) ใน พ.ศ. 2554

แผนที่ของมายอต
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte Map.jpg
1,537 x 1,652 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte Map.jpg
1,033 x 1,297 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte Map.jpg
1,033 x 1,297 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte Map.png
1,033 x 1,297 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte Map.png
1,033 x 1,297 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Comoros map.png
2,275 x 1,945 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte map.png
1,537 x 1,652 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte map.png
1,537 x 1,652 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
comoros 76.jpg
1,348 x 874 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte topographic map-fr.png
1,033 x 1,297 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte administrative map-fr....
1,033 x 1,297 พิกเซล
แผนที่ของมายอต
Mayotte communes map-fr.png
1,033 x 1,297 พิกเซล