เทศมณฑลมาร์กีบี

มาร์กีบี เป็นเทศมณฑลชายฝั่งตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต มีคาคาตาเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 2,616 ตารางกิโลเมตร (1,010 ตารางไมล์)