เทศมณฑลบอง

บอง เป็นเทศมณฑลในภาคเหนือตอนกลางของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 12 เขต บาร์งาเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลที่มี 8,772 ตารางกิโลเมตร (3,387 ตารางไมล์) เทศมณฑลแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507

แผนที่ของเทศมณฑลบอง
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเทศมณฑลบอง
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเทศมณฑลบอง
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของเทศมณฑลบอง
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล