ประเทศเคนยา

.gif

ประเทศเคนยา เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก มีอาณาเขตจรดประเทศเอธิโอเปีย (ทางเหนือ) ประเทศโซมาเลีย (ทางตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเทศแทนซาเนีย (ทางใต้) ประเทศยูกันดา (ทางตะวันตก) ประเทศซูดาน (ทางตะวันตกเฉียงเหนือ) และมหาสมุทรอินเดีย มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือ ไนโรบี

เมือง

แผนที่ของประเทศเคนยา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Map.png
2,367 x 3,092 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Map.jpg
2,000 x 2,400 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Map.jpg
1,871 x 2,503 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Map.png
1,347 x 1,612 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Map.jpg
1,229 x 1,315 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Map.jpg
1,136 x 1,616 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Map.jpg
1,038 x 1,232 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Un-kenya.png
2,367 x 3,092 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Regions map.png
1,871 x 2,503 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
Kenya Topography.png
1,229 x 1,315 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
kenya pol88.jpg
1,038 x 1,232 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคนยา
kenya pol88.jpg
1,038 x 1,232 พิกเซล